Οκτ 2019

Ιστορικοί Χοροί του 19ου αιώνα

Ιστορικοί Χοροί του 19ου αιώνα

Στα μαθήματα θα διδάσκεται το ρεπερτόριο χορών 19ου αιώνα όπως βαλς, καντρίλιες,…