Η Παράσταση της Σχολής 2019

Η φετινή Παράσταση της Σχολής μας θα γίνει την  Κυριακή 30 Ιουνίου και ώρα 20:00, στο «ΘΕΑΤΡΟΝ»,  Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος.

Στην Παράσταση θα λάβουν μέρος μαθήτριες από την Γ΄ προπαρασκευαστική, βασικές τάξεις, φυτώρια, σπουδάστριες επαγγελματικών τάξεων και διπλωματούχοι της  Σχολής.

Το πρόγραμμα της Παράστασης διαρκεί περίπου 2,5 ώρες μαζί με το διάλειμμα και περιλαμβάνει κλασικές και σύγχρονες χορογραφίες, που επιμελήθηκαν οι Καθηγητές της Σχολής.

 

Πρόγραμμα Παράστασης:

1. Παιδικό έργο (διάρκεια 35’)   Χορεύουν Γ΄ Προπαρασκευαστική και Α΄-Β΄-Γ΄ τάξεις μπαλέτου

2.  Κλασική χορογραφία Vivaldi (διάρκεια 10’)   Χορεύουν σπουδάστριες επαγγελματικού Α΄- Β΄- Γ΄ έτους

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15΄

3.  Νεοκλασική χορογραφία (διάρκεια 5’)   Χορεύουν σπουδάστριες επαγγελματικού Α΄- Β΄- Γ΄ έτους και απόφοιτες

4.  Νεοκλασική χορογραφία (διάρκεια 23’)    Χορεύουν μαθήτριες του μικρού & μεγάλου φυτωρίου

5.  Νεοκλασική χορογραφία (διάρκεια 20’)    Χορεύουν σπουδάστριες επαγγελματικού Α΄- Β΄- Γ΄ έτους και απόφοιτες

6.  Σύγχρονες χορογραφίες (διάρκεια 25’)    Χορεύουν μαθήτριες των φυτωρίων και σπουδάστριες επαγγελματικού Α΄- Β΄- Γ΄ έτους και απόφοιτες

Τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέχρι και τις 26 Ιουνίου. Η Σχολή θα είναι ανοιχτή όλο τον Ιούλιο 10:00 – 14:00, για την προετοιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής.

Καλή επιτυχία !!!