Καλοκαιρινά Μαθήματα 2020

Καλοκαιρινά μαθήματα θα λειτουργήσουν στη Σχολή μας από την Τρίτη 30 Ιουνίου έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Δευτέρα έως Παρασκευή  10:00 – 12:00 Κλασικό Μπαλέτο

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή  12:00 – 13:30 Σύγχρονος χορός

Τα μαθήματα απευθύνονται σε προχωρημένες τάξεις. Θα διδάξουν Καθηγητές της Σχολής.