Νέο τμήμα Μπαλέτου ενηλίκων

Ξεκινάει νέο τμήμα Μπαλέτου ενηλίκων από την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024!

Το τμήμα θα λειτουργεί κάθε Τρίτη & Πέμπτη 20:30 – 22:00.

Τα μαθήματα θα γίνονται με συνοδεία πιάνου.

Καθηγήτρια Έλενα Κοντογόνη

Έλενα Κοντογόνη