Βαθμίδες και τάξεις

Γ' Κύκλος Σπουδών

Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή

Γ Επαγγελματικές τάξεις Α΄ έτος, Β΄ έτος και Γ΄ έτος για απόφοιτους Λυκείου (Ανώτερη εκπαίδευση) για απόκτηση κρατικού διπλώματος καθηγητών χορού και χορευτών, όπου και διδάσκονται βάσει του Ν. 1158/81: κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός (Limon & Release), ρυθμική, θεωρία, ανάλυση και διδασκαλία τεχνικής μπαλέτου και σύγχρονου χορού, μουσική, εφαρμοσμένη ανατομία και μυολογία, ιστορικοί και θεατρικοί χοροί, κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, ελληνικοί χοροί, ιστορία χορού, αυτοσχεδιασμός και στοιχεία χορογραφίας, παιδαγωγική ψυχολογία.

Στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή διδάσκουν:

Λίλη Τράστα, Εριφίλη Εφραιμίδου, Μαρία Λάζαρη, Ρωξάνη Παπανικόλα, Αγγέλα Πατσέλη, Εριφύλη Δαφέρμου, Γιάννης Τσιγκρής, Αγγελική Σίμου, Στεριανή Τσιντζιλώνη, Μαρία Δήμου, Αλέκα Κύρκου, Γεωργία Καρυστιανού.

Στη Σχολή πραγματοποιούνται καλοκαιρινά εντατικά τμήματα για την προετοιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων.

Β' Κύκλος Σπουδών

Βασική Εκπαίδευση - Φυτώρια

Β Τάξεις φυτωρίων Α΄, Β΄ και Γ΄ που αποτελούν τη βασική εκπαίδευση στην τεχνική του μπαλέτου και παράλληλα την εισαγωγή σε άλλες τεχνικές (σύγχρονος χορός, character, κ.α.).
Προεπαγγελματικές τάξεις για μαθήτριες που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χορό, όπου και παρακολουθούν μαθήματα κλασικού και σύγχρονου χορού, ρυθμικής, αυτοσχεδιασμού και character.
Α' Κύκλος Σπουδών

Προπαρασκευαστικές τάξεις

Α Λειτουργούν Προπαρασκευαστικές τάξεις για παιδιά από προνήπια έως 8 ετών περίπου, με σκοπό την πρώτη γνωριμία με το ρυθμό, τις δυνατότητες του σώματος και την αρμονική κίνηση.