Βίντεο promo της Σχολής για τα 60 χρόνια!

Βίντεο promo της Σχολής για τα 60 χρόνια λειτουργίας από την ίδρυση!
1953 – 2013