Υψηλότερη βαθμολογία Διπλωματικών εξετάσεων!

Μαρία Δημητρίου, απόφοιτη της Σχολής (Ιούνιος 2015)