1. ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ

Η Σχολή ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 61735/1083/1953 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και λειτουργεί σήμερα  υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού ως ΑΝΩΤΕΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ (Ν. 1158/81, αριθμός αδείας 12108/8-9-1989).

2. ΒΑΘΜΙΔΕΣ – ΤΑΞΕΙΣ

Λειτουργούν οι εξής βαθμίδες χορευτικής εκπαίδευσης:

α) Προπαρασκευαστικές τάξεις α΄, β΄, γ΄, για παιδιά 4-8 ετών περίπου με σκοπό την πρώτη γνωριμία με τον ρυθμό, τις δυνατότητες του σώματος και την αρμονική κίνηση.

β) Βασικές τάξεις Μπαλέτου α΄, β΄, γ΄ που αποτελούν τη βασική εκπαίδευση στην τεχνική του μπαλέτου και παράλληλα την εισαγωγή σε άλλες τεχνικές (σύγχρονος χορός, κ.α.)

γ) Προεπαγγελματικά τμήματα – Φυτώριο για παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χορό όπου και παρακολουθούν μαθήματα κλασικού και σύγχρονου  χορού προχωρημένου επιπέδου.

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι καθηγητές των προπαρασκευαστικών τάξεων και των φυτωρίων είναι μόνιμοι συνεργάτες και έχουν όλοι αποφοιτήσει με κρατικό δίπλωμα από την ίδια σχολή έχοντας ειδικευθεί στο ίδιο ενιαίο σύστημα διδασκαλίας.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ

Πραγματοποιείται τέλος Αυγούστου/αρχές Σεπτεμβρίου μετά την έκδοση της τελικής βαθμολογίας και την κατάρτιση ωραρίου προγράμματος για το προσεχές σχολικό έτος (Α΄Β΄Γ΄ βαθμίδες).

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το σχολικό έτος διαρκεί 10 μήνες. Τα δίδακτρα είναι ετήσια, ασχέτως του τρόπου καταβολής (εφ’ άπαξ, μηνιαίως, κλπ.) και καταβάλλονται μέχρι τις 10 κάθε μήνα (ασχέτως απουσιών). Σε περίπτωση διακοπής καταβάλλεται ο τρέχων μήνας. Εγγραφές που γίνονται κατά τη διάρκεια του μήνα θεωρούνται ότι γίνονται από την 1η του μήνα.

Καθυστερήσεις διδάκτρων άνω των 2 μηνών, η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη φοίτηση του σπουδαστή.

6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΑΡΓΙΕΣ

Το διδακτικό έτος διαρκεί δέκα μήνες, τα μαθήματα αρχίζουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και τελειώνουν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Η Σχολή ακολουθεί τις κατ’ έτος νόμιμες σχολικές αργίες.

7. ΦΟΙΤΗΣΗ

Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν όλες τις ώρες του προγράμματός τους και σε περίπτωση απουσίας να ενημερώνουν τη Γραμματεία. Η συμμετοχή των μαθητών (πλην των προπαρασκευαστικών τάξεων) ανά διετία περίπου στην παράσταση της Σχολής είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της σπουδής των. Προηγείται ενημέρωση.

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Νεοεγγραφόμενοι μαθητές κατατάσσονται αρχικά με βάση την ηλικία.
Στη συνέχεια λαμβάνονται υπόψιν η αντίληψη, η τακτική φοίτηση, οι γνώσεις, τα σωματικά γνωρίσματα, επίδοση, επιμέλεια και πρόοδος.

9. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Στο τέλος της α΄ και β΄ διδακτικής περιόδου και μετά τα προηγηθέντα ανοικτά μαθήματα, πραγματοποιούνται συναντήσεις γονέων και καθηγητών όπου δίδονται και ελέγχοι προόδου.

10. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΟΛΗΣ

Υπάρχουν παράλληλα τμήματα γυμναστικής μητέρων που συνοδεύουν τα παιδιά τους. Ελεύθερο parking σε αριθμημένες θέσεις. Υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι για μελέτη (αίθουσα θεωρητικών στο ισόγειο και 2η αίθουσα αναμονής στον ημιόροφο). Ασύρματο δίκτυο σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε για θέματα της Σχολής από τις σχετικές ανακοινώσεις.