Μέτρα υγιεινής Covid-19

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα υγιεινής για την ασφαλή λειτουργία της Σχολής μας.

Τα μέτρα ενδέχεται να τροποποιηθούν στις 13 Σεπτεμβρίου.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία!