Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητική Αγωγή & Προπαρασκευαστικές τάξεις για παιδιά από 3.5 έως 8 ετών περίπου, με σκοπό την πρώτη γνωριμία με το ρυθμό, τις δυνατότητες του σώματος και την αρμονική κίνηση.